INNE

 • Blok Mieszkaniowy TBS-u w Kutnie i w Warszawie
 • Bloki mieszkalne Radogoszcz Zachod w Łodzi
 • Izba Skarbowa w Łodzi
 • Teatr „Syrena” w Warszawie
 • Teatr „77” w Łodzi
 • Urząd Skarbowy – Polesie w Łodzi
 • Urząd Marszałkowski w Łodzi
 • Bałucki Ośrodek Kultury
 • Komenda Wojewódzka Policji w Kutnie
 • Areszt Śledczy w Radomiu
 • Wosjkowy Instytut Badawczo – Rozwojowy Służby Mundurowej w Łodzi
 • Ośrodek Kultury w Brójcach
 • Dom Pomocy Społecznej w Bechcicach
 • Dom Pomocy Społecznej w Łodzu przy ul. Paradnej
 • Dom Dziecka nr 9
 • Jednostka Wojskowa w Łasku
 • Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
 • Dworzec Kolejowy Łódź-Widzew
 • Centrum Biologii Medycznej PAN w Łodzi